top of page
Armproteser

Armproteser

En armprotese har flere funktioner. For nogle er armprotesen et praktisk redskab, som hjælper til at gøre hverdagen lettere. For andre er det vigtigste den kosmetiske fremtoning. 

Man kan dele armproteser op i 3 undergrupper:

Den kosmetiske armprotese  

Her er der ingen gribefunktion. Protesen kan dog bruges til at støtte og fiksere ting. Den kan fremstilles i alle farvenuancer, og kan fremstå meget naturtro.

Den mekaniske armprotese 

Her er der en manuel gribefunktion, som aktiveres ved hjælp af “seletøj”, som går bag om ryggen til modsatte skulder. Når modsatte skulder presses frem aktiveres grebet. Der kan monteres forskellige redskaber på protesen, eksempelvis en krog eller en hånd. 

Den myoelektriske armprotese  

Her er gribefunktionen styret vha elektroder, som opfanger de små elektriske signaler fra musklerne på den tilbageværende armstump. Elektroderne sender signalet videre til hånden, som derved åbnes eller lukkes. En myoelektrisk armprotese slider ikke på skulderpartiet, som en mekanisk protese, og man kan derved undgå følgeskader efter mange års brug. Denne protesetype er tungere end mekaniske og kosmetiske armproteser.

bottom of page