top of page

OM BANDAGIST VEST


Bandagist Vest leverer kropsbårne hjælpemidler til personer med nedsat funktion. Hjælpemidlerne bliver fremstillet og tilpasset individuelt, så de på bedste vis medvirker til at begrænse gener forårsaget af funktionsnedsættelsen.

Et individuelt hjælpemiddel er en personlig ting, og derfor skal du som bruger også føle, at du får en personlig betjening. Et forhold mellem bandagist og bruger skal bygge på tillid og gensidig respekt. 

 

Hos Bandagist Vest lægges der vægt på den personlige professionelle betjening. Der skal bruges den nødvendige tid på konsultationerne, da dette giver det bedste resultat for begge parter.

Der tilbydes konsultationer inden for 3 hverdage og det tilstræbes at levere hjælpemidlerne hurtigst muligt.

 

Bandagist Vest er beliggende i Holstebro, hvor der tilbydes konsultationer i egen klinik. Her er lyse, hyggelige kliniklokaler, serviceværksted, samt komplette produktionsfaciliteter. Alle vores individuelle hjælpemidler fremstilles i Holstebro, hvilket holder leveringstiderne på et minimum.

Vi samarbejder med alle områdets sygehuse omkring hjælpemidler til deres patienter, og vi har en god dialog med kommunerne i forhold til borgere med behov for kropsbårne hjælpemidler.

bottom of page