top of page

Funktionel elektronisk stimulering - FES

En dropfodsstimulator er et elektronisk hjælpemiddel, som kan anvendes ved centrale nerveskader. Stimulatoren giver en elektrisk impuls som opfanges af den intakte nerve, hvorved der opstår en muskelsammentrækning som løfter foden op.

Vores FES-system fungerer både med og uden fodtøj, da stimulatoren har et gyroskop, som måler hvor underbenet befinder sig, og derudfra giver impulserne på de rigtige tidspunkter. Ud over at forbedre gangfunktionen opretholder FES-systemet også muskelfunktionen, som ellers ville være passiv under gang.

Vi tilbyder en uforpligtende afprøvning af systemet inden en eventuel ansøgningsprocess sættes i gang.

bottom of page